כתיבה תקינה כתיב   בבית הספר  ומניעת בעיות כתיבה אצל ילדים בבית הספר. מידע להורים בנושא תקינות מוטוריקה עדינה/גסה 

כתיבה תקינה כתיב   בבית הספר  ומניעת בעיות כתיבה אצל ילדים בבית הספר. מידע להורים בנושא תקינות מוטוריקה עדינה/גסה 

לתחום החזותי מוטורי השפעה רבה מאוד על הצלחה בתחום הכתיבה! זוהי מיומנות יסוד בסיסית בבית הספר שהילדים נדרשים לעמוד בה ולכתוב בכל מקצועות הלימוד! בדיקה של התפתחות מוטורית והערכה של התפקוד הנוכחי של הילד תיתן מנוף עצום להתקדמות בכתיבה. הכתיבה קודמת לקריאה ומבוססת על שליפה ממאגר הזיכרון!  בלימוד והקניית הכתיבה עובדים על נושאים כמו: החזקת העיפרון בצורה תקינה, כיווני כתיבה מנוגדים –עברית וחשבון, ימין ושמאל  "כתב ראי" ,עקיבה והעתקה.
כתיבה מהווה חלק נכבד מהתפקודים הבסיסיים הנדרשים בבית הספר. התלמידים נדרשים להעתיק מהלוח ,לכתוב תשובות במחברת או לענות על מבחנים בסיום תקופה של כמה חודשים. לדעת רבים ברור שהכתיבה היא כלי תקשורתי שבעזרתה מביע התלמיד את עצמו ובאמצעותה משתקפים הבנתו וידיעותיו! אך לא תמיד זה בא לידי ביטויי:[ישנם ילדים רבים שכתיבתם אינה משקפת את הפוטנציאל הטמון בהם ! ואינה משקפת את הבנתם או את ידיעותיהם ! בהכנה לכתה א לומדים מיומנויות טרום כתיבה שמדורגות לפי רמת ההתפתחות של כתיבת הילדים. מוצבות מטרות לתכנון שנתי לקידום ושיפור המוטוריקה של הילדים. התיעוד נעשה בצילום הילדים ובתוצרים לאורך השנה. נבדקת אחיזת העיפרון ומאובחנת יד דומיננטית.

כתיבה היא חלק נכבד ממיומנות הלמידה בבית ספר ובחיים בכלל !  כדי שתהיה כתיבה תקינה צריכה להיות תקינות במנגנונים מסוימים, הנה הם לפניכם :

א. תפקודים פיסיים ומוטוריים:

1.יציבה שרירי גו וכתפיים חזקים.
2.חוזק שרירי של האצבעות בכף היד.
3.תנועתיות של מפרקים- גמישות או נוקשות של כתף ,זרוע ,פרקים של כף היד ואצבעות.
4.שיווי משקל.
5.קואורדינציה של יד לבין חלקיה השונים.
תיאום עין –יד.
תיאום אצבע –אגודל

ב. תפקודים תחושתיים:

1. ראיה ומיקוד ראייה.
2.תחושת מגע
3.תחושת תנועה.

ג. תפקודים קוגניטיביים .

1.התמצאות מרחבית כולל תפיסת ימין ושמאל על הגוף ועל הדף. ועל גופם של אחרים.
2.תפיסת השלם על חלקיו, הבחנה בסמלים, דמות ורקע, הבחנה בפרטים ועוד…

ד .תפקודים נוירולוגיים. נוירו -מוטוריים:

1.דומיננטיות.
2.חציית קו האמצע.
3.דיוק .שליטה מוטורית והעדר רעד.
4. הפרדת תנועה. 
5.תכנון תנועה ותכנון עצמת פעולה.
6.זיכרון קינסטטי.

ה. היבטים רגשיים:

1.סף תסכול נמוך. פרפקציוניזם.
2.העדר חרדה. מביצועים התנהגות וחברה וחברויות.
3.דימויי עצמי חיובי ושאיפה להצלחה העתקה, אבחון יד דומיננטית, קואורדינציה עין –יד, העתקה מהלוח.

תרגול ולמוד בכתיבה מביא לכתב יד יפה, הצלחות בהכתבות ומניעת שגיאות כתיב בעתיד!
כן כמו שיש מתכונים בבישול יש מתכונים ללמידה נכונה !